A.A.G. July 26, 2020

 

O întrebare care este pe buzele tuturor și la care nimeni nu vă va oferi un răspuns: CINE SUNT VINOVAȚII PENTRU SITUAȚIA SANITARĂ EXTREM DE GRAVĂ DIN ROMÂNIA ?

 

Răspunsul nu este unul simplu, dar legislația existentă ne poate ajuta să ne facem o imagine asupra punctelor vulnerabile în această luptă.

 

Cel mai important dintre ele îl constituie cel de la nivel local și este reprezentat de comitetele pentru situații de urgență, special create pentru a gestiona astfel de crize sanitare.

Președinții acestor comitete județene sau locale sunt prefecții, respectiv primarii și care evident că sunt persoane numite sau susținute de partide politice , deoarece suntem în plină precampanie electorală este CLAR că aceștia NU vor lua măsurile care se impun și care uneori ar trebui să fie extrem de severe.
Vor prefera să se ascundă și să intervină la minimum.

 

Conform legislației aflate în vigoare Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (SMSU), se înființează, se organizează și funcționează pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.

Acest SMSU este organizat de autoritățile administrației publice și se compune dintr-o rețea de organisme, organe și structuri abilitate în managementul situațiilor de urgență, constituite pe niveluri sau domenii de competență, care dispune de infrastructură și de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență).

 

SMSU are în compunere:

a) comitete pentru situații de urgență;
b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
c) servicii publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență;
d) centre operative pentru situații de urgență;
e) comandantul acțiunii.

 

1) Comitetele pentru situații de urgență sunt:

a) Comitetul Național pentru Situații de Urgență;
b) comitetele ministeriale și ale altor instituții publice centrale pentru situații de urgență;
c) Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență;
d) comitetele județene pentru situații de urgență;
e) comitetele locale pentru situații de urgență.

Citește și:  Din nou despre aerul din Timișoara

(2) Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale de sprijin al managementului și se întrunesc semestrial și ori de câte ori situația impune.

 

La nivelul județelor se constituie, sub conducerea prefecților, comitete județene pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete județene.
Din comitetul județean fac parte președintele consiliului județean, șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

La nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București, precum și al comunelor se constituie, sub conducerea primarului și cu avizul prefectului, comitete locale pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete locale.
Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

 

 

Deoarece nu doresc să fiu acuzat de partinazat politic NU am să postez declarații ale unor lideri politici aflați în plină campanie electorală sau poze de la diverse acțiuni care frizează absurdul.

Personal, până la îmbunătățirea situației epidemiologice, NU mă interesează campania electorală pentru alegerile locale sau mesajele candidaților deoarece consider că PRIORITARĂ în aceste momente este sănătatea oamenilor.

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*