Redacție August 15, 2019

 

Societatea de Transport Public Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara au inaugurat joi, la ora 08:00, serviciul de transport pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii.

 

Cele 4 autoturisme Dacia Dokker sunt amplasate în patru puncte ale orașului, pentru a ajunge mai repede la solicitanți. Este vorba despre bulevardul Take Ionescu (vizavi de Muzeul Corneliu Miklosi), Calea Șagului (Profi), Spitalul Județean și bulevardul Cetății. Noul serviciu este funcțional în fiecare zi a săptămânii, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

„Serviciul este gratuit, accesul în cele 4 autoturisme Dacia Dokker special amenajate şi dotate făcându-se pe bază de solicitare telefonică la numărul gratuit 0800.410.415 sau prin solicitare scrisă, care poate fi depusă la sediul STPT de pe bulevardul Dâmboviţa, nr.67 sau trimisă pe adresa de e-mail transp.special@stpt.ro. Serviciul se va desfăşura doar pe teritoriul municipiului Timişoara.

Pentru mai multe detalii, vă punem la dispoziţie şi Regulamentul pentru funcţionarea transportului de persoane cu dizabilităţi locomotorii pe zona urbană a municipiului Timişoara:

 

 • Capitolul I
  Art.1. Definiții:
  1. Persoană cu dizabilități locomotorii: persoană aflată în imposibilitatea de deplasare fără ajutorul unui cărucior, cârje sau cadru special adaptat, dovedită prin documente medicale sau alte înscrisuri oficiale, indiferent de gradul de încadrare.
  2. Drum public din Zona urbană a Municiului Timișoara: drumuri publice situate pe suprafața de teren administrată de Municipiului Timișoara.
  3. Prestator de serviciu de transport persoane cu dizabilități locomotorii: entitate economică cu personalitate juridică, specializată, autorizată și agrementată pentru transportul de persoane, care are în exploatare autovehicule prevăzute (adaptate) cu amenajări și dotări pentru accesul scaunelor cu rotile. Prestatorul de serviciu de transport persoane cu handicap pune la dispoziție șoferul pentru conducerea autovehiculului adaptat, dar nu asigură servicii de asistență medicală sau la deplasare a persoanelor cu dizabilități locomotorii în afara rampei de acces în autovehicul.
  4. Autovehicul adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii: autovehicul prevăzut cu rampă de acces pentru scaune cu rotile.
  5. Transport ”punct la punct” adaptat: serviciu de transport pesoane prin care se asigură deplasarea persoanelor de la o adresă origine la o adresă de destinație cu ajutorul autovehiculelor adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii.
  6. Număr Telefon Gratuit: număr de telefon pus la dispoziție de prestatorul serviciului de transport pentru comanda efectuării transportului persoanelor cu dizabilități locomotorii , care este taxat la prestatorul de servicii.
  7. Bază de date utilizatori: colecție de date cu caracter personal ale posibililor utilizatori, construită la solicitarea și cu acordul persoanelor cu handicap locomotor care doresc să folosească serviciul de transport punct la punct conform prezentului regulament. Baza de date este construită în scopuri legitime, pentru evidențierea și probarea utilizării serviciului de transport persoane cu dizabilități locomotorii numai de peroane aflate în drept.
  8. Dispecerat: compartiment operațional al prestatorului de serviciu de transport persoane cu dizabilități locomotorii care preia comenzi, planifică, alocă vehicule și soferi pentru efectuarea curselor de transport punct la punct.
  9. Foaie de parcurs: document cu regim special care evidențiază efectuarea curselor de șofer/autovehicul pe zile, ca durată de timp și distanță de deplasare.

 

 

 • Capitolul II
  Obiectul regulamentului pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii.
  Art.2. Obiectul prezentului regulament îl reprezintă definirea procedurii de realizarea activităţii de transport punct la punct adaptat de către Societatea de Transport Public Timişoara (STPT) pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, înregistrate și apoi identificabile într-o bază de date a prestatorului, cu cele 4 autoturisme adaptate cu rampă pentru accesul scaunelor cu rotile.
Citește și:  O nouă zi fără vreun caz nou de COVID-19 în Timiș

 

 

 • Capitolul III
  Condiții generale de funcționarea serviciului de transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii.
  Art.3. Seviciul de transport persoane cu dizabilități locomotorii se prestează numai pentru persoane aflate în drept, înregistrate în baza de date de utilizatori posibili aflată în administrarea STPT.
  Art.4. Persoanele cu dizabilități locomotorii beneficiare ale serviciului de transport pot fi însoțite în deplasare de cel mult un însoțitor.
  Art.5. Serviciul de transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii este la dispoziția utilizatorilor în drept, în intervalul orar 8-20, de luni până duminică.
  Art.6. Transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii este realizat de STPT de tipul ”punct la punct”, cu ajutorul a patru autovehicule adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii.
  Art.7. Seviciul de transport persoane cu dizabilități locomotorii se prestează fie pe bază de solicitare telefonică prin apel la numărul de telefon gratuit 0800.410.415, fie prin solicitare scrisă depusă la sediul STPT din B-dul Dâmbovița nr.67, fie prin e-mail la adresa transport.special@stpt.ro , pentru deplasări planificate viitoare, singulare sau recurente .
  Art.8. Orice deplasare se realizează numai în zona urbană a Municipiului Timișoara.

 

 

 • Capitolul IV
  Utilizarea serviciului.
  Art.11. Solicitarea serviciului de transport se face prin:
  • Apel telefonic la dispeceratul STPT la numărul de telefon gratuit 0800.410.415 prin comunicarea către dispecerul de serviciu a datelor de identificare ale beneficiarului, a adreselor de plecare și sosire, respectiv a orei de plecare sau a datei și orei, dacă transportul este solicitat pentru o dată viitoare.
  • Solicitare prin e-mail la adresa: transport.special@stpt.ro, pentru deplasări planificate viitoare ( individuale sau recurente). Solicitarea trebuie transmisă cu minim 24 ore înaintea nevoii de efectuare a deplasării și va conține date de identificarea beneficiarului(lor), adresa(e) de plecare / sosire, dată și ora deplasării(lor).
  Art. 12. Funcție de disponibilul de autovehicule, dispecerul STPT va aloca vehicule / șoferii planificați zilnic pentru realizarea efectivă a servicului de transport. Dispecerul va apela beneficiarii pentru confirmarea viitoarei prestații.
  Art.13. La sosire, la adresa de plecare a beneficiarului în drept, șoferul autovehiculului va solicita documentul de identificare a calității de beneficiar al serviciului de transport persoane cu dizabilități locomotorii și va completa foaia de parcurs a vehiculului cu date despre cursă (adresa de plecare, ora de plecare, indexul odomerului la plecare(km)) și date despre beneficiar ( serie document doveditor al handicapului locomotor, și CNP). La adresa de destinație șoferul va încheia cursa înscriind în foaia de parcurs adresa de destinație a beneficiarului, ora de sosire, indexul odometrului la sosire (km). Beneficiarul va semna pentru confirmare în dreptul înregistrării cursei în foaia de parcurs.
  Art.14. Pentru asigurarea în condiții de siguranță a persoanelor cu dizabilități locomotorii , șoferii au obligația:
  • să asigure manipularea rampei de acces pentru urcare/coborâre;
  • să acorde asistență la urcarea/coborârea în/din autovehicul;
  • să asigure și să verifice legarea scaunului cu rotile în poziția predefinită;
  • să verifice închiderea și blocarea ușii(lor) de acces pentru scaunul cu rotile”, au transmis joi reprezentanții STPT.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*