Nicoleta C. December 28, 2019

 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara a lansat METODOLOGIA ȘI REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI prin care vor fi selectate pentru finanțare minim 21 de intreprinderi sociale în regiunile Vest, Nord Vest și Nord Est. Aceasta este accesibilă pe site-ul www.startimpact.ro, secțiunea metodologie.

 

Proiectul „Impact Start-up” este o platformă de economie socială participativă care urmărește încurajarea antreprenoriatului social, înființarea și sustenabilitatea pe termen lung a intreprinderilor sociale, precum și crearea de locuri de muncă durabile în cadrul acestora.  Proiectul este implementat în perioada 01aprilie 2019 – 31 martie 2022, în regiunile Vest, Nord-Vest și Nord-Est, în baza contractului de finanțare: POCU/449/4/16/126230.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă. Rezultatele preconizate sunt: derularea unor programe de formare antreprenorială specifică pentru minim 105 persoane cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile vizate de proiect (minim 20 din fiecare regiune), care doresc să înființeze intreprinderi sociale și susținerea a minim 21 de inițiative antreprenoriale sociale nonagricole ale acestora (minim câte 3 din fiecare regiune).

 

Proiectul are o durată de implementare de 36 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Citește și:  Sălile de fitness vor fi redeschise peste două săptămâni, dar pregătirile au început deja

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.849.777,50 lei, din care 11.772.310,88 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

 

Date de contact:

Lia Aron

Manger proiect Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Telefon: 0040-0256-499 431

Mobil: 0735230877

E-mail: lia.aron@bethany.ro

startimpact.ro

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*