Nicoleta C. August 17, 2021

 

Noua administrație din Timișoara dorește să strângă mai mulți bani din impozite și taxe în 2022. În acest sens reprezentanții primăriei au transmis că a fost întocmit proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele timișorenilor pentru anul viitor.

 

„Principalele modificări pe care le aduce noul proiect față de situația actuală sunt următoarele:

Impozitul pe clădiri:

În cazul persoanelor fizice:

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice în 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii, iar pentru anul 2022 se propune cota de 0,10 % asupra valorii impozabile a clădirii. Astfel, majorarea va fi de 20%.

-Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice în 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii clădirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 1,3%. În 2021, consiliul local a stabilit majorarea, în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, a impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice cu o cotă adițională de 50% din cota de impozit stabilită. Pentru anul 2022, aceasta se propune și în cazul impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Modificarea are ca scop aplicarea aceluiași tratament fiscal privind destinația clădirii (rezidențială/nerezidențială/mixtă) pentru persoanele fizice și pentru cele juridice.

În cazul persoanelor juridice

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice în anul 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului/taxei pe clădiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 0,10%.

Pentru anul 2022, acordarea bonificației de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022, se propune doar pentru contribuabilii persoane fizice, spre deosebire de anul 2021 în care bonificația se acordă și persoanelor juridice.

În ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 2022 se propune menținerea acelorași scutiri acordate și în 2021.

Pentru anul 2022, ca urmare a indexării aplicate conform Hotărării Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.133/22.04.2021 crește cuantumul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de la 15,40 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp la 16 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp. Pentru 2022, ca urmare a indexării aplicate conform aceleași hotărâri, crește cuantumul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă de la 550 la 564 lei.

Pentru anul 2022 se propune majorarea cuantumului pentru următoarele taxe:

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice se modifică:

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc.:de la 0,10 lei/mp/zi în zona A la 3 lei/mp/zi în zona A; de la 0,10 lei/mp/zi în celelalte zone la 2 lei /mp/zi în celelalte zone.

Pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august la 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august; de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie la 1 leu mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie la 0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie, cu terase sezoniere neutilizate de la 0,10 lei/mp/zi la 0,25 lei/mp/zi.

Eliminarea a 12 taxe speciale

Având în vedere că în perioada 01.01.2021-31.05.2021, pentru taxele speciale identificate în tabelul de mai jos nu au fost realizate încasări (sume încasate 0 lei), nefiind astfel justificată menținerea acestora, se propune eliminarea pentru anul 2022 a 12 taxe speciale:

Nr.crt. în Anexa 5 la HCL487/ 2020 Denumire taxă în Anexa 5 la HCL487/2020 Nivelul pt.anul 2021 cf. Anexei 5 la HCL 487/2020 Direcția/Serviciul/ Compartim.de specialitate care prestează serviciul cf. Anexei 5 la HCL 487/2020
1 Taxa pentru cazare la Vila Bistra 16 lei/noapte + TVA pentru angajați Direcția Cladiri, Terenuri și Dotări Diverse 1 EST
21 lei/noapte + TVA – pentru consilierii locali
21 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate
11 Taxa pentru eliberarea Hărții Municipiului Timișoara ori a PUG-ului – in regim Normal sc.1:10000 în format A0 – 200 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
12 Taxa pentru eliberarea Hărții Municipiului Timisoara ori a PUG-ului- în regim de Urgență sc.1:10000 în format A0 – 300 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
13 Taxa pentru eliberarea PAT format A1 – în regim Normal 100 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
14 Taxa pentru eliberarea PAT format A1 – țn regim de Urgență 200 lei Direcția Generală de Urbanism Biroul Banca de Date Urbane
15 Taxa pentru eliberarea Procesului-Verbal de Vecinătăți până la 1000 mp inclusiv – 100 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
peste 1000 mp – 100 lei + 1leu/mp pentru fiecare mp ce depășește 1000 mp.
17 Taxa pentru eliberarea Adeverintei de Teren intravilan și Adeverinței Teritoriu Administrativ -în regim de Urgență 100 lei Direcția Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
50 Taxa pentru Reglementarea Regimului de Înălțime al construcțiilor – în regim de Urgență 2000 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
25 Taxa pentru eliberarea copiei conforme a Autorizației de Transport 244 lei Direcția Generală D.P.P.R.U
28 Taxa pentru eliberarea unui duplicat al Autorizației de Dispecerat Taxi 250 lei Direcția Generală D.P.P.R.U
30 Taxa pentru eliberarea Avizului pentru Aplicarea de Inscrisuri si Simboluri care reprezinta publicitate pt terti pe autovehicule ce efectueaza serviciul de transport public de pers in regim de taxi/inchiriere 50 lei/autovehicul/an Direcția Generală D.P.P.R.U
31

 

 

Taxa pentru eliberarea copiei conforme cu Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului, pt transport public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de inchiriere) 244 lei Direcția Generală D.P.P.R.U

În situația în care se va solicita prestarea unui serviciu aferent taxelor eliminate din tabelul de mai sus, acesta va fi prestat gratuit, cu excepția serviciului aferent taxei pentru cazare la Vila Bistra, serviciu care nu va mai fi prestat în 2022 având în vedere condițiile precare de cazare. Pentru anul 2022 s-a propus reintroducerea taxei speciale “Taxa pentru Promovarea Turistică a Municipiului Timisoara”, raportat la evenimentul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.5.5. “Taxa specială pentru salubrizare”, prevăzută pentru anul 2021 nu este inclusă în proiectul de hotărare privind impozitele și taxele locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2022, urmând a face obiectul unui proiect de hotărăre distinct, care va fi promovat de Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubritate.”

Citește și:  Creşele vor primi şi nou-născuţi. Va crește numărul de copii înscriși la o singură creșă

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*