Redacție October 22, 2020

 

În cursul acestei săptămâni, în Spațiul Hidrografic Banat, se desfășoară o acțiune de verificare în teren a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor. Această verificare este anuală și are loc la începutul toamnei, pentru a avea o imagine despre cum se comportă construcțiile hidrotehnice la sfârșitul unui ciclu complet de întreținere, a transmis Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat).

 

Astăzi, 22 octombrie, a avut loc controlul în teren, la care a participat prefectul județului, Liliana Oneț, și directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Timiș (SGA Timiș), Lorenzo Barabaș, alături de comisia de verificare alcătuită din reprezentanți ai Prefecturii județului Timiș, ISU Banat și angajați ai ABA. Banat, respectiv ai SGA Timiș.

 

Au fost verificate:

 

  •  starea tehnică a digurilor longitudinale, pe cursul de apă Mociur (afluent al Begăi) și de pe malul stâng aferent cursului de apă Lanca Birda (afluent al Timișului), pe râul Bârzava Moartă în sectorul intravilan Gătaia, precum și digurile de pe pârâul Semnița (afluent al Moraviței) în sectorul intravilan Moravița;

 

  •  starea tehnică a digurilor de pe râul Timiș, de pe sectorul Gad-frontieră Serbia;

 

  • starea tehnică și funcțională a barajului și digului de contur de la acumularea nepermanentă Gad, cu rol de atenuare a undelor de viitură de pe râul Lanca Birda;

 

  •  asigurarea continuității liniei de apărare a digului de pe malul stâng al râului Timiș, în zona Pohalma.

 

 

De asemenea, a fost examinat modul de întreținere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces și a zonelor dig-mal, existența barierelor și mirelor de ape mari, iar la baraje, s-a examinat corpul barajelor și a coronamentului ca să nu fie semnalate fisuri.

Citește și:  Transportul cu vaporaşele pe Bega, oprit până la sfârşitul lunii

 

Un interes deosebit a fost acordat verificării lucrărilor de apărare afectate de inundațiile din acest an și aici ne referim la refacerea liniei de apărare în zona Pohalma, aval de Lugoj, acolo unde digul a cedat la viitura istorică din luna iunie.

 

 

La sfârșitul săptămânii când se va încheia Procesul verbal, se va stabili și un Plan de măsuri, care va fi supus aprobării Prefectului județului, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș. Ulterior, Planul de măsuri se va transmite tuturor celor responsabili pentru a-l pune în aplicare pentru perioada următoare.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*