Redacție August 2, 2020

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș s-a întrunit din nou în ședință extraordinară duminică, 2 august, pentru a lua o decizie mai fermă în vederea completării și modificării hotărârii nr 24/01.08.2020 privind instituirea măsurii de stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare la nivelul județului Timiș.

 

 

Conform noii hotărâri, terasele nu se mai închid la ora 23.00, copiii cu vârsta până la 16 ani pot să nu poarte mască la locurile de joacă și se interzice organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și a piețelor de vechituri la care accesul nu este controlabil și nu se asigură distanța de minim 2 m între standurile de vânzare și prezența în perimetru a unui număr de persoane cel mult egal cu a zecea parte din suprafața pe care se desfășoară.

 

 

 

„HOTĂRÂRE

pentru completarea și modificarea hotărârii nr 24/01.08.2020

privind instituirea măsurii de stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare la nivelul județului Timiș

 

În urma analizei situației existente la nivelul județului Timiș s-a considerat necesară adoptarea unei decizii mai ferme, astfel încât să putem sprijini sistemul sanitar în efortul său de gestiona epidemia COVID- 19;

Potrivit prevederilor:

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;

– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

 -H.G. 553 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– H.G. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la H.G. 553 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– art. 1 din H.G nr. 37/2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare;

– art. 11 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgenta, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de propunerile prezentate în cadrul ședinței CJCCI din 02.08.2020 cu avizul   Direcției de Sănătate Publică Timiș;

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară în data de 2 august 2020:

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pentru persoanele cu vârsta peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul și gura în spațiile publice deschise, respectiv: piețecomerciale, târguri, piețe de vechituri, zone de așteptare, stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, zonele de promenadă ale orașelor (cu excepția Pieței Victoria din Timișoara și centrul istoric al municipiului Timișoara), locuri de joacă din parcuri, grădini de vară, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, evenimente publice. 

Art. 2. Se exceptează de la aceste măsuri copiii cu vârsta până la 16 ani din locurile de joacă, persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport .

Art. 3. (1)Evenimentele publice și private se vor desfășura cu participarea unui număr de persoane în limita prevăzută de lege cu păstrarea distanțării sociale.

(2) Operatorii economici care organizează/desfășoară aceste activități, au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul de locuri pe scaune, precum și a oricăror activități care presupune interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.

Art. 4.(1) Se interzice organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și a piețelor de vechituri la care accesul nu este controlabil și nu se asigură distanța de minim 2 m între standurile de vânzare și prezența în perimetru a unui număr de persoane cel mult egal cu a zecea parte din suprafața pe care se desfățoară târgul, oborul, iarmarocul, respectiv piața comercială, până la încetarea stării de alertă;

(2) Se exceptează de la art. 4 alin. 1 piețele agroalimentare.Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.

Art. 5. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la evenimentul, cu excepția prevăzută la art. 2.

Art. 6 Se interzice funcționarea operatorilor economici de jocuri de noroc în intervalul orar 23.00-6.00.

Art. 7Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică  județului Timiș și celelalte instituții cu atribuții de control, conform competențelor legale.

Art. 8.(1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare.

(2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru aducere la cunoștință comunității locale.

(3) Prevederile Hotărârii devin obligatorii pe perioada stării de alertă, începând cu data de 2 august 2020, ora 19,00.

 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș

 

PREFECT

LILIANA ONEȚ”

 

 

 

Citește și:  Primăria Timișoara caută recenzori pentru recensământul realizat pe teren

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*