Redacție September 16, 2020

 

Ca urmare a interesului public deosebit, exprimat des în această perioadă, privitor la modalitatea de desfăşurare a procesului educaţional la Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) în semestrul I al anului universitar 2020-2021, vă transmitem câteva dintre deciziile luate de facultăţile componente, în urma dezbaterilor şi consultărilor interne din comunitatea UVT, urmând ca formalizarea acestor serii de decizii să fie adoptată în şedinţa Senatului UVT ce este programată pentru data de 24 septembrie.

 

În acest sens, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara subliniază:

 

„Luăm în considerare şi dezbatem contextul specific şi implicaţiile date de schimbarea formatului activităţilor educaţionale, de la varianta clasică, faţă în faţă, la variantele de activităţi didactice desfăşurate hibrid sau exclusiv online. Dezbaterile din comunitatea UVT şi deciziile luate de consiliile facultăţilor au luat în considerare realităţile din fiecare facultate, departament şi program de studiu din UVT, iar pe 24 septembrie vom avea o imagine completă, urmând ca deciziile să fie formalizate în şedinţa Senatului din 24 septembrie, când vom avea o grilă finală şi oficială pentru modalitatea de desfăşurare a procesului educaţional la UVT în primul semestru al anului universitar. Avem în faţă un an universitar ce se va desfăşura în format atipic, o provocare şi un test de adaptare pentru noi toţi, dascăli şi studenţi”.

 

Luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel local, naţional şi global şi reglementările în vigoare cu privire la organizarea activităţilor în instituţiile de învăţământ în condiţii de siguranţă pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a fost elaborat scenariul de desfăşurare a activităţilor didactice în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Astfel, după consultarea comunităţii UVT, facultăţile cu programe de studii universitare din domenii vocaţionale (arte, muzică, teatru, educaţie fizică şi sport) şi cele cu programe de studii universitare din domeniul ştiinţelor naturii şi ale pământului (biologie, chimie, geografie, fizică), care presupun desfăşurarea constantă de activităţi practice şi de laborator, în care se impune prezenţa fizică a studenţilor în spaţiile de desfăşurare a activităţilor didactice, au optat pentru derularea procesului educaţional în format blended-learning.

Acest format, blended-learning (hibrid/mixt), include activităţi de curs desfăşurate preponderent online şi activităţi de seminar şi de laborator desfăşurate preponderent în regim faţă în faţă.

Facultăţile cu programe de studii universitare din domeniile ştiinţelor exacte (matematică şi informatică), sociale (juridice, economice, psiho-sociologice etc.) şi umaniste vor desfăşura activităţile didactice integral în regim online, pentru a asigura siguranţa tuturor participanţilor la procesul educaţional.

 

Aşadar, în urma deciziilor adoptate de facultăţile UVT, în semestrul I al anului universitar 2020-2021 procesul educaţional se va desfăşura astfel:

 

– Facultatea de Arte şi Design – hibrid;

– Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

– toate programele de studii universitare de licenţă, anul I – hibrid;

– toate programele de studii universitare din domeniul Chimie, toţi anii de studiu – hibrid;

– programele de studii universitare din domeniile Biologie, Biochimie şi Geografie, cu excepţia anului I al ciclului de studii universitare de licenţă – exclusiv online;

Citește și:  4.761 cazuri noi de COVID-19 la nivel național, în ultimele 24 de ore, dintre care 296 în Timiș

– Facultatea de Drept – exclusiv online;

– Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor – exclusiv online;

– Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – hibrid;

– Facultatea de Fizică – hibrid;

– Facultate de Litere, Istorie şi Teologie – exclusiv online;

– Facultatea de Matematică şi Informatică – exclusiv online;

– Facultatea de Muzică şi Teatru – hibrid;

– Facultatea de Sociologie şi Psihologie – exclusiv online;

– Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării – exclusiv online.

 

Pentru toate programele de studii universitare şi toţi anii de studiu, anul universitar 2020-2021 va începe în data de 28 septembrie 2020, potrivit scenariului menţionat mai sus (desfăşurându-se în conformitate cu structura anului universitar adoptată de Senatul UVT). În perioada următoare va fi elaborată o metodologie cu privire la desfăşurarea procesului educaţional în regim exclusiv online, respectiv în regim hibrid, prin care va fi detaliat modul de organizare a activităţilor didactice în aceste contexte, astfel că vom reveni cu informaţii spre voi în acest sens zilele viitoare. Scenariile prezentate mai sus sunt valabile pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Toate deciziile cu privire la modul de desfăşurare a procesului educaţional vor putea fi modificate periodic în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel local şi naţional, cu aprobarea Senatului universitar şi cu avizul Direcţie de Sănătate Publică Timiş.

În acest context, având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 5487/1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, capacitatea de cazare a UVT va scădea, în perioada în care normele de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 vor fi în vigoare, la aproape 30% din capacitatea totală de 3005 locuri. Astfel, repartizarea locurilor în căminele UVT trebuie reconfigurată ţinând cont de noile reglementări.

Având în vedere această situaţie, în procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT pentru primul semestrul al anului universitar următor vor avea prioritate studenţii care urmează să desfăşoare activităţi didactice care necesită prezenţa fizică în sediile universităţii.

Vom reveni, în perioada următoare, cu noi precizări şi informaţii actualizate despre modalitatea de desfăşurare a procesului educaţional la UVT în noul an universitar.

Comunicat de presă – Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*