Redacție October 5, 2020

 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat HOTĂRÂREA nr. 47 din 05.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc Epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.

 

Conform noii hotărâri, organizarea de sărbători religioase este permisă doar cu participarea persoanelor care au domiciliu sau reşedinţă în locul unde se desfăşoară evenimentul. O altă decizie precizează că persoanele alese la alegerile locale pot să depună jurământul oficial fără prezenţă fizică, ci online, dacă sunt în izolare sau carantină.

Pentru cetăţenii care vin din ţări cu un indice ridicat se impune regula carantinării pentru o perioadă de 14 zile. Aceștia pot ieşi din carantină în a 10-a zi dacă efectuează un test de coronavirus în a 8-a zi, iar acesta este negativ. Se exceptează persoanele care rămân în România pe o perioadă mai mică de 3 zile şi prezintă un test negativ de coronavirus care a fost efectuat în ultimele 48 de ore.

 

 

HOTĂRÂRE nr. 47 din 05.10.2020:

 

Art. 1 (1) Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în
vigoare începând cu data de 07.10.2020, prevăzută în anexă.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), persoanele care sosesc în
România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național
pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.
(3) Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat
prevăzute la alin. (1) și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină
după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar
rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

Art. 2 Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea
persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea,
fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.

Citește și:  4.931 cazuri noi de COVID-19 la nivel național, în ultimele 24 de ore, dintre care 244 în Timiș. Vezi de unde sunt infectații

Art. 3 (1) Comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţă
au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data emiterii
prezentei hotărârii, în vederea analizării detaliate a situației epidemiologice de la nivelul
fiecărei localității și dispunerii de urgență a măsurilor pentru diminuarea impactului
riscului conform prevederilor legale aprobate prin hotărârile Guvernului și cele ale
Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

(2) În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor la nivel
județean ori a unei sau mai multor localități depășește 1,5/1.000 de locuitori, ulterior
măsurilor adoptate conform prevederilor alin. (1), comitetele judeţene/al Municipiului
București pentru situaţii de urgenţă au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în
cel mult 48 de ore de la data depășirii pragului mai sus menționat.

Art. 4 Se propune ca, persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna
septembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a
membrilor consiliilor locale și județene, să poată depune jurământul prevăzut în
Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, fără
prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când
persoana în cauză se află în izolare sau carantină, în condițiile legii.

Art. 5 Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își
desfășoară activitatea în localitățile unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor
este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, au obligația analizării modului de desfășurarea a
activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la
domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se recomandă decalarea
programului de lucru.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

 

 

Hotarare CNSU nr. 47 din 05.10.2020

 

Anexa Hotarare CNSU - Lista State cu risc epidemiologic ridicat_5_10_2020

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*